CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Funcții vacante

Aparatul Președintelui Republicii Moldova

anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

- Consultant principal în Secția drept public – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 22 ianuarie 2021, ora 17.00.

- Consultant principal în Secția drept privat – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 22 ianuarie 2021, ora 17.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

Descarcă: Formular de participare la concurs